Hydraulik Wrocław 24h
  • Hydraulik Wrocław
  • Usługi hydrauliczne Wrocław
  • Instalacje hydrauliczne

Hydraulik Radzi

Jak często należy przeprowadzać kontrolę instalacji gazowej?

„Z gazem nie ma żartów” - to stwierdzenie zna i powtarza każdy z nas. I nie wypada się z nim nie zgodzić. Co prawda instalacje gazowe są coraz rzadziej spotykane w nowych budynkach jednak w miejscach gdzie są warto dbać o ich stan i kontrolować regularnie poszczególne elementy. Opierając się na prawie budowlanym trzeba stwierdzić, że cykliczne przeglądy instalacji gazowej powinny być wykonywane raz w roku. Jeżeli chodzi o budynki wielorodzinne, spółdzielcze bądź komunalne, obowiązek przeglądów okresowych spada na zarządcę nieruchomości. Również zarządca będzie karany za jakiekolwiek uchybienia w tej kwestii. A jak sytuacja wygląda w przypadku prywatnych właścicieli domów jednorodzinnych? Również w ich przypadku występuje obowiązek okresowych kontroli. Z drugiej jednak strony brak jest możliwości prawnych ukarania właściciela, który takiego obowiązku nie dopełnił. Warto jednak zaznaczyć, że przeglądy te mają chronić przede wszystkim użytkowników. Badanie szczelności instalacji i stanu technicznego trwa zaledwie kilka minut. Badanie to nie jest drogie a może uchronić nas przed tragedią.

powrót