Hydraulik Wrocław 24h
  • Hydraulik Wrocław
  • Usługi hydrauliczne Wrocław
  • Instalacje hydrauliczne

Hydraulik Radzi

Jak skutecznie ochronić się przed osadzaniem kamienia?

Osad w postaci kamienia to zmora większości instalacji. Kamień niszczy ale i znacznie obniża drożność rur. Sprawia, że ich wewnętrzna powierzchnia przestaje być gładka a tym samym lepiej „zbiera” wszelkie zanieczyszczenia. Ilość osadzonego kamienia jest uzależniona od twardości węglanowej wody. Woda od różnych dostawców charakteryzuje się różnym poziomem twardości. Jedną z metod walki z kamieniem jest stosowanie magnetyzerów. Zasada działania magnetyzerów polega na uruchomieniu procesu absorpcji jonów wapnia i magnezu. Dzieje się to w wyniku koloidalnego roztworu krzemionki i dzięki obecności wytworzonego w sposób sztuczny pola magnetycznego. Niestety, ze względu na niepewną skuteczność działania tychże urządzeń, ich sprzedaż w niektórych krajach jest zabroniona. Za dosyć skuteczną metodę uważa się stosowanie preparatów żrących, które bazują na wodorotlenku sodu. Jest to jednak metoda dosyć inwazyjna. Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku starszych instalacji. Należy w ich przypadku ściśle przestrzegać zalecanych stężeń preparatu. W innym wypadku łatwo uszkodzić poszczególne elementy instalacji. Całkiem skutecznym sposobem usunięcia kamienia może okazać się także użycie spirali hydraulicznej.

powrót